עטי מרקר ממותגים

מרקרים בצבעים שונים הם דבר שימושי מאוד בעבודה ובלימודים. בעזרתם ניתן להדגיש דברים חשובים וזהו כלי עזר מעולה. כולם משתמשים בהם, אלו יכולים להיות תלמידים המקשטים את המחברת; סטודנטים המדגישים דברים חשובים בשיעור; אנשים במשרד המדגישים נקודות חשובות בחוזה או בדוחות הכספיים ועוד אינספור שימושים.